Dövlət Gömrük Komitəsinin rəhbərliyi
Mehdiyev Səfər Məmməd oğlu
Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Mehdiyev Səfər Məmməd oğlu gömrük xidməti general-leytenantı
+99412 404-22-01

+99412 404-22-52

chairman@customs.gov.az
Tərcümeyi hal
Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi sədrinin birinci müavini
+99412 404-22-02

+99412 404-22-52

Tərcümeyi hal
Abdullayev Əsgər Həsən oğlu
Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi sədrinin müavini Abdullayev Əsgər Həsən oğlu gömrük xidməti general-leytenantı
+99412 404-22-03

+99412 404-22-52

asker.abdullayev@customs.gov.az
Tərcümeyi hal
Həsənəliyev Rza Cahangir oğlu
Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi sədrinin müavini Həsənəliyev Rza Cahangir oğlu gömrük xidməti general-leytenantı
+99412 404-22-04

+99412 404-22-52

rza.hasanaliyev@customs.gov.az
Tərcümeyi hal
Məmmədov Nazim Xeyrulla oğlu
Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi sədrinin müavini Məmmədov Nazim Xeyrulla oğlu gömrük xidməti general-leytenantı
+99412 404-22-05

+99412 404-22-52

nazim.mammadov@customs.gov.az
Tərcümeyi hal
Bağırov Şahin Soltan oğlu
Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi sədrinin müavini Bağırov Şahin Soltan oğlu gömrük xidməti general-leytenantı
+99412 404-22-74

+99412 404-22-52

shahin.bagirov@customs.gov.az
Tərcümeyi hal