Müvafiq İxtisaslar
DÖVLƏT GÖMRÜK KOMİTƏSİNƏ XİDMƏTƏ QƏBUL ÜÇÜN MÜVAFİQ İXTİSASLARIN SİYAHISI
İxtisasın adı
1 Beynəlxalq hüquq
2 Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər
3 Beynəlxalq münasibətlər
4 Beynəlxalq ticarət
5 Biznesin idarə edilməsi
6 Biznesin təşkili və idarəedilməsi
7 Davamlı inkişafın idarə edilməsi
8 Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi
9 Dövlət və ictimai münasibətlər
10 Dünya iqtisadiyyatı
11 Dünya iqtisadiyyatında informasiya texnologiyaları
12 Əməyin iqtisadiyyatı və sosiologiyası
13 Gömrük ekspertizası
14 Gömrük işinin təşkili
15 Hüquqşünaslıq
16 İnzibati idarəetmə
17 İqtisadi kibernetika
18 İqtisadi nəzəriyyə
19 İqtisadi resursların idarə olunması
20 İqtisadiyyat
21 İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi
22 İqtisadiyyatın tənzimlənməsi
23 İstehsal və xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və idarəedilməsi
24 Kommersiya
25 Maliyyə və kredit
26 Maliyyə
27 Marketinq
28 Menecment
29 Mühasibat uçotu və audit
30 Mühəndis iqtisadiyyatı və idarəetmə
31 Politologiya
32 Qiymətləndirmə
33 Sənayenin təşkili və idarə olunması
34 Sığorta işinin təşkili
35 Sosiologiya
36 Statistika
37 Ticarət və istehlak kooperasiyasının iqtisadiyyatı və idarə edilməsi
38 Ümumi iqtisadiyyat
39 Vergi işinin təşkili və idarə edilməsi
40 Vergilər və vergitutma