e-Services

e-Services
Obtaining information about the Electronic Customs Declaration

Obtaining information about the Electronic Customs Declaration

Lodging electronic customs declarations for customs clearance of goods and means of transport

Xarici ticarət iştirakçıları tərəfindən idxal və ixrac etdikləri mal və nəqliyyat vasitələrinin rəsmiləşdirilməsi

Goods registered at customs border checkpoints

Xarici ticarət iştirakçılarına onların adına gələn malların dövlət sərhədini keçməsi haqqında məlumatın verilməsi

Simplified Customs Declaration for Passengers

e - Customs Payments

Gömrük əməliyyatları, o cümlədən cərimələrin real vaxt rejimində ödənişi

e – Customs Payments Payer's Identification Number

Goods Nomenclature

My e-Import/e-Export Operations

Calculation of customs payments for import of light vehicles

Copies of documents required for customs clearance

Sənədlərin surətinin skan edilərək sistemə yerləşdirilməsi

Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdə müəyyən edilmiş hallarda İdxal-İxrac vergilərindən azad olma haqqında sertifikatın verilməsi

Hasilatın pay bölgüsünə əsasən idxal-ixrac vergilərindən azad olma haqqında sertifikatın verilməsi

e - Customs Examination

Application for permission to establish a duty-free shop

Online monitoring of applications and inquiries submitted to the State Customs Committee

e - Pre-Arrival Information

Sərhəddən keçirəcəyim nəqliyyat vasitəsi haqqında ilkin məlumat (Qeydiyyatsız)

Xarici ticarət iştirakçıları tərəfindən mal və nəqliyyat vasitələrinin əvvəlcədən bəyan edilməsi

Sərhəddən keçirəcəyim mallar haqqında ilkin məlumat

Poçt daşımalarında iştirak edən şirkətlər üçün mallar haqqında məlumatların XML formatında göndərilməsi

Checking border crossing restrictions due to obligations before Customs

Ölkə ərazisinə (ərazisindən) müvəqqəti mal və ya nəqliyyat vasitəsi gətirmiş (aparmış) şəxslərin dövlət sərhəddini keçməsinə gömrük xidməti tərəfindən qoyulmuş məhdudiyyət haqqında məlumat