Budget Contributions
2017-cı ilin büdcə daxilolmaları (min AZN)
  Gömrük rüsumu üzrə ƏDV üzrə Aksizlər üzrə Yol vergisi üzrə Cəmi
Yanvar 48045.4 117734.3 5676.1 2506.8 173962.6
Fevral 50482.4 136690 5361.8 2404.7 194938.9
Mart 55049.4 139414.2 5020.5 2693.2 202177.3