Budget Contributions
2017-cı ilin büdcə daxilolmaları (min AZN)
  Gömrük rüsumu üzrə ƏDV üzrə Aksizlər üzrə Yol vergisi üzrə Cəmi
January 48045.4 117734.3 5676.1 2506.8 173962.6
Febuary 50482.4 136690 5361.8 2404.7 194938.9
March 55049.4 139414.2 5020.5 2693.2 202177.3
April 56632.64 120059.19 7718.11 2604.65 187014.59
May 57811 149911.45 6248.49 2838.98 216809.92
November 61392.7 142592.3 7889.7 2875.4 214750.1
June 53434.5 132858.3 7336.8 2693.6 196323.2
July 61275.9 184466.6 8064.8 2803.1 256610.4
August 65310.3 202150.9 8556.9 4110.3 280128.4
September 56164.6 176287.1 7838.9 3379.6 243670.2
October 67370.3 138175.2 8536.6 2932.3 217014.4