Budget Contributions
2019-cı ilin büdcə daxilolmaları (min AZN)
  Gömrük rüsumu üzrə ƏDV üzrə Aksizlər üzrə Yol vergisi üzrə Cəmi
January 76480.4 233048.7 16862.3 3254.3 329645.7