Budget Contributions
2018-cı ilin büdcə daxilolmaları (min AZN)
  Gömrük rüsumu üzrə ƏDV üzrə Aksizlər üzrə Yol vergisi üzrə Cəmi
January 59470.6 157018.9 6780.7 2818.1 226088.3
Febuary 58983.1 151691.1 6390.2 2599.2 219663.6
March 74423.6 189755.7 14239.3 2819.5 281238.1
April 71139 211527.4 15013.8 2911.7 300591.9
May 77457.8 201948.5 15503 3145.5 298054.8
June 70693.7 202358.4 17330.2 2977.9 293360.2
July 85951.2 214508.3 18247.1 3454.9 322161.5
August 85936.1 220235.6 20048.4 3585.4 329805.5
September 77431.1 230674.7 18201.9 3102.9 329410.6
October 93252.2 263685.9 16539.4 4644.8 378122.3
November 72708.4 180371 17040.5 4461.7 274581.6