Budget Contributions
2017-cı ilin büdcə daxilolmaları (min AZN)
  Gömrük rüsumu üzrə ƏDV üzrə Aksizlər üzrə Yol vergisi üzrə Cəmi
Yanvar 48045.4 117734.3 5676.1 2506.8 173962.6
Fevral 50482.4 136690 5361.8 2404.7 194938.9