Import of Automobiles

In order to avoid any misunderstanding and delays in the process of customs clearance of the vehicles you import to the customs territory of the Republic of Azerbaijan, it is advised to submit detailed information (vehicle production year, chassis number, color and etc.) about your import to the Central Customs Examination of the State Customs Committee to identify in advance whether the vehicle meets the requirements of emission standard Euro-4.


Calculation of customs payments
* Fill the gaps marked with star!
Currency of USD: 1$ = 1.7 AZN


Vətəndaşların nəzərinə!

Azərbaycan Respublikasının Gömrük ərazisinə mal qismində gətirilən nəqliyyat vasitələrinin gömrük qiymətləndirilməsi (dəyərləndirilməsi) Azərbaycan Respublikasının 13 iyun 2013-cü il tarixli "Gömrük Tarifi haqqında" Qanunu, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 12 yanvar 1998-ci il tarixli 7 saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisinə gətirilən və bu ərazidən çıxarılan malların gömrük qiymətləndirilməsi sisteminin tətbiqi Qaydaları"na, həmçinin Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan digər qanunvericilik aktlarına uyğun olaraq həyata keçirilir.

Nəqliyyat vasitələrinin gömrük rəsmiləşdirilməsi ilə bağlı qanunvericilik aktları ilə tanış olmaq üçün aşağıdakılardan birini seçin:

 
Yuxarıda qeyd olunan qanunvericilik aktlarının tələblərinə əsasən mallar (o cümlədən mal qismində gətirilən nəqliyyat vasitələri) deklarant tərəfindən gömrük orqanlarına bəyan edilir.

Deklarant tərəfindən bəyan edilmiş gömrük dəyəri və onun müəyyən edilməsi ilə bağlı məlumatlar dəqiq, kəmiyyəti təyin oluna bilən və sənədlərlə təsdiq edilmiş məlumatlara əsaslanmalıdır.
 

Yüngül minik nəqliyyat vasitələrinin idxalı ilə bağlı gömrük ödənişlərinin hesablanması