İxrac nəzarəti həyata keçirən icra hakimiyyəti orqanlarının siyahısı

Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin 2005-ci il 15
dekabr tarixli,
230 nömrəli qərarı ilə
təsdiq edilmişdir

İxrac nəzarətinə düşən malların nomenklaturuna uyğun, habelə işlərin, xidmətlərin, əqli fəaliyyətin nəticələrinin qanunvericiliklə müəyyən edilmiş siyahısındakı malların (işlərin, xidmətlərin, əqli fəaliyyətin nəticələrinin) kateqoriyaları və bölmələri üzrə xüsusi icazə verən, ixrac nəzarətini, xüsusi icazə verilməsindən əvvəl və sonra yoxlamaları, ikili təyinatlı malların sifariş edilmiş məqsədlər üçün istifadə olunmasına nəzarəti həyata keçirən icra hakimiyyəti orqanlarının

Siyahısı

Kateqoriyalar və bölmələr

İxrac nəzarətinə düşən malların (işlərin, xidmətlərin, əqli fəaliyyətin nəticələrinin) adları

İcra hakimiyyəti orqanlarının adları



xüsusi icazə verən

ixrac nəzarətini, xüsusi icazə verilməsindən əvvəl və sonra yoxlamaları, ikili təyinatlı malların sifariş edilmiş məqsədlər üçün istifadə olunmasına nəzarəti həyata keçirən

1.

2.

3.

4.

0

0A; 0C; 0D; 0E

0B

Nüvə materialları, texnologiyası, qurğuları, avadanlıqları, radioaktiv ionlaşdırıcı şüa mənbələri, o cümlədən radioaktiv tullantılar və izotop məhsulu (radioaktiv və süni surətdə alınmış sabit izotoplar), bu kateqoriyada göstərilən malların hazırlanması, istehsalı, istifadəsi üçün texnologiyalar, «proqram təminatı»

Nüvə qurğuları, avadanlıqları ilə bağlı ikili təyinatlı mallar

İonlaşdırıcı şüa mənbələrindən istifadə ilə əlaqədar işlərin, xidmətlərin yerinə yetirilməsi

ixracı, idxalı, təkrar ixracı, təkrar idxalı, tranziti üzrə: Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti—Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Səhiyyə Nazirliyi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Energetika Nazirliyinin rəyləri əsasında ixracı, idxalı, təkrar ixracı, təkrar idxalı, tranziti üzrə:

Azərbaycan Respublikasının Sənaye və Energetika Nazirliyi

Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi —Səhiyyə Nazirliyi və Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin rəyləri əsasında

Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Səhiyyə Nazirliyi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Sənaye və Energetika Nazirliyi, Dövlət Sərhəd Xidməti (öz səlahiyyətləri çərçivəsində)

Azərbaycan Respublikasının Sənaye və Energetika Nazirliyi

Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi

1

1A, 1B, 1C

(1C35O;1C351; 1C352; 1C353; 1C354; 1C450 istisna olmaqla) 1C239

Materiallar, kimyəvi preparatlar, toksinlər:

sistemlər, avadanlıqlar və komponentlər, materiallar;

partlayıcı maddələr;

ixracı, idxalı, təkrar ixracı, təkrar idxalı, tranziti üzrə:

Azərbaycan Respublikasının Sənaye və Energetika Nazirliyi;

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti—Fövqəladə Hallar Nazirliyinin rəyi əsasında

Azərbaycan Respublikasının Sənaye və Energetika Nazirliyi;

Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi , Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti, Daxili İşlər Nazirliyi, Dövlət Sərhəd Xidməti (öz səlahiyyətləri çərçivəsində)

1C350;1C351; 1C352; 1C353; 1C354; 1C450

toksin kimyəvi birləşmələrin istehsalı üçün maddələr, insan həyatı və heyvanlar aləmi, bitkilər üçün təhlükəli olan patogenlər və toksinlər

ixracı, idxalı,təkrar ixracı, təkrar idxalı, tranziti üzrə: aidiyyəti üzrə Azərbaycan Respublikasının Sənaye və Energetika Nazirliyi, Səhiyyə Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi

aidiyyəti üzrə: Azərbaycan Respublikasının Sənaye və Energetika Nazirliyi, Səhiyyə Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi və Dövlət Sərhəd Xidməti (öz səlahiyyətləri çərçivəsində)

1D; 1E

«Proqram təminatı» və texnologiyalar, o cümlədən əqli fəaliyyətin nəticələri olanlar

ixracı, təkrar ixracı, idxalı, təkrar idxalı, tranziti üzrə: Azərbaycan Respublikasının Sənaye və Energetika Nazirliyi—Milli Elmlər Akademiyasının rəyi əsasında

Azərbaycan Respublikasının Sənaye və Energetika Nazirliyi

2

2A; 2B; 2D;2E

Materialların emalı:

sistemlər, avadanlıqlar, komponentlər, «proqram təminatı», texnologiyalar

ixracı, idxalı, təkrar ixracı, təkrar idxalı, tranziti üzrə: Azərbaycan Respublikasının Sənaye və Energetika Nazirliyi

Azərbaycan Respublikasının Sənaye və Energetika Nazirliyi və Dövlət Sərhəd Xidməti (öz səlahiyyətləri çərçivəsində)

3 3A;3A001; 3A002;3A201: 3A225-3A230; 3B; 3C; 3D; 3E 3A231;3A232; 3A233

Elektronika:

sistemlər, avadanlıqlar, komponentlər, materiallar, elektron komponentləri və inteqral sxemlər, «proqram təminatı» texnologiyalar; neytron generator sistemləri, detonatorlar, mass-spektrometrlər

ixracı, idxalı, təkrar ixracı, təkrar idxalı, tranziti üzrə: aidiyyəti üzrə Azərbaycan Respublikasının Sənaye və Energetika Nazirliyi, Müdafiə Sənayesi Nazirliyi;

ixracı, idxalı, təkrar ixracı, təkrar idxalı, tranziti üzrə: Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi

aidiyyəti üzrə Azərbaycan Respublikasının Sənaye və Energetika Nazirliyi, Müdafiə Sənayesi Nazirliyi;

Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi , Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti, Daxili İşlər Nazirliyi və Dövlət Sərhəd Xidməti (öz səlahiyyətləri çərçivəsində)

4

4A; 4D; 4E

Hesablama texnikası

ixracı, idxalı, təkrar ixracı,təkrar idxalı, tranziti üzrə:

Azərbaycan Respublikasının Sənaye və Energetika Nazirliyi (qurğu avadanlıq və onların komponentləri), Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi (proqram vasitələri və texnologiyalar) Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti (Mühafizə olunan obyektlər üzrə)

Azərbaycan Respublikasının Sənaye və Energetika Nazirliyi, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi (öz səlahiyyətləri çərçivəsində), Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti (Mühafizə olunan obyektlər üzrə), Dövlət Sərhəd Xidməti (öz səlahiyyətləri çərçivəsində)

5

5A1:5B1; 5D1;5E1

5A2: 5B2; 5D2; 5E2

Telekommunikasiya və informasiyanın mühafizəsi:

1-ci hissə—telekommunikasiya: sınaq, nəzarət və istehsal avadanlıqları, «proqram təminatı», texnologiyalar;

2-ci hissə—informasiyanın mühafizəsi sistemləri, avadanlıqlar və komponentlər, «proqram təminatı», texnologiyalar

ixracı, idxalı, təkrar idxalı, təkrar ixracı, tranziti üzrə:

Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi;

ixracı, idxalı, təkrar ixracı, təkrar idxalı, tranziti üzrə: Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi—Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti və Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidmətinin rəyləri əsasında

Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi və Dövlət Sərhəd Xidməti (öz səlahiyyətləri çərçivəsində);

Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti, Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti, Dövlət Sərhəd Xidməti (öz səlahiyyətləri çərçivəsində)

6

6A

6B; 6C; 6D; 6E

Qəbuledicilər (datçiklər) və lazerlər:

akustika, optika, lokasiya sistemləri, lazer avadanlıqları;

sınaq, nəzarət və istehsalat avadanlıqları, materiallar, «proqram təminatı», texnologiyalar

ixracı, idxalı, təkrar ixracı, təkrar idxalı, tranziti üzrə: hərbi məqsədlər üçün—Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti—aidiyyəti Dövlət orqanlarının rəyləri əsasında;

mülki məqsədlər üçün: Azərbaycan Respublikasının Sənaye və Energetika Nazirliyi—aidiyyəti təşkilatların rəyləri əsasında;

ixracı, idxalı, təkrar ixracı, təkrar idxalı, tranziti üzrə:

Azərbaycan Respublikasının Sənaye və Energetika Nazirliyi

aidiyyəti üzrə: Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi, Müdafiə Sənayesi Nazirliyi (aidiyyəti üzrə), Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti, Dövlət Sərhəd Xidməti;

Azərbaycan Respublikasının Sənaye və Energetika Nazirliyi;

Azərbaycan Respublikasının Sənaye və Energetika Nazirliyi

7

7A; 7B: 7D: 7E

Naviqasiya avadanlığı və aviasiya elektronikası:

sistemlər, avadanlıqlar və komponentlər, sınaq, nəzarət və istehsalat avadanlıqları

ixracı, idxalı, təkrar ixracı, təkrar idxalı, tranziti üzrə:

hərbi məqsədlər üçün: Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti—aidiyyəti Dövlət orqanlarının rəyləri əsasında;

mülki məqsədlər üçün: Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi —aidiyyəti təşkilatların rəyləri əsasında

aidiyyəti üzrə: Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi, Müdafiə Sənayesi Nazirliyi (aidiyyəti üzrə), Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti, Daxili İşlər Nazirliyi, Dövlət Sərhəd Xidməti, Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti;

Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi

8

8A; 8B; 8C; 8D;8E

Dəniz işi:

sualtı aparatlar və suüstü gəmilər, onlar üçün sistemlər, avadanlıqlar, komponentlər, materiallar, «proqram təminatı», texnologiyalar

ixracı, idxalı, təkrar ixracı, təkrar idxalı, tranziti üzrə:

hərbi məqsədlər üçün: Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti—aidiyyəti Dövlət orqanlarının rəyləri əsasında;

mülki məqsədlər üçün: Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi

aidiyyəti üzrə: Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi, Müdafiə Sənayesi Nazirliyi (aidiyyəti üzrə), Dövlət Sərhəd Xidməti;

Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi

9

9A; 9B; 9C; 9D;9E

Mühərrik qurğuları, kosmik aparatlar və uyğun avadanlıqlar:

sistemlər, avadanlıqlar və komponentlər. sınaq, nəzarət və istehsalat avadanlıqları, materiallar, «proqram təminatı», texnologiyalar

ixracı, idxalı, təkrar ixracı, təkrar idxalı, tranziti üzrə:

hərbi məqsədlər üçün: Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti—aidiyyəti Dövlət orqanlarının rəyləri əsasında;

mülki məqsədlər üçün: aidiyyəti üzrə Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi

aidiyyəti üzrə: Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi, Müdafiə Sənayesi Nazirliyi (aidiyyəti üzrə), Dövlət Sərhəd Xidməti;

Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi

10-İML

Hərbi təyinatlı mallar



İML1

Tanklar,başqa özüyeriyən zirehli döyüş maşınları,baza köməkçi maşınları

ixracı, idxalı,təkrar ixracı, təkrar idxalı tranziti üzrə: Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti—aidiyyəti Dövlət orqanlarının rəyləri əsasında

Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi, Müdafiə Sənayesi Nazirliyi (aidiyyəti üzrə), Dövlət Sərhəd Xidməti (öz səlahiyyətləri çərçivəsində)

ML1; ML2; PL5018; PL5020; PL5021; ML3; ML4; PL5030

Avtomat silahlar və onların komponentləri, hamarlüləli silahlar, hərbi sursatlar və ya patronlar,bombalar, qranatlar, torpedlər, idarəolunan və idarəolunmayan raketlər

ixracı, idxalı, təkrar ixracı, təkrar idxalı tranziti üzrə:

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti—aidiyyəti Dövlət orqanlarının rəyləri əsasında

aidiyyəti üzrə: Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi, Müdafiə Sənayesi Nazirliyi (aidiyyəti üzrə), Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti, Daxili İşlər Nazirliyi, Dövlət Sərhəd Xidməti, Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti

PL5002; PL5006; ML5; ML6; PL5031

Atəşi idarə edən hərbi təyinatlı aparatlar, teleskopik nişangahlar, hərbi məqsədlər üçün yerüstü nəqliyyat vasitələri

ixracı, idxalı, təkrar ixracı, təkrar idxalı tranziti üzrə:

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti—aidiyyəti Dövlət orqanlarının rəyləri əsasında

aidiyyəti üzrə: Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi, Müdafiə Sənayesi Nazirliyi (aidiyyəti üzrə), Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti, Daxili İşlər Nazirliyi, Dövlət Sərhəd Xidməti, Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti

ML7

Toksikoloji maddələr, göz yaşı axıdan qazlar, hərbi təyinatlı reagentlər, zəhərli maddələrin hazırlanması üçün prekursorlar

ixracı, idxalı, təkrar ixracı, təkrar idxalı tranziti üzrə: Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti—aidiyyəti Dövlət orqanlarının rəyləri əsasında

aidiyyəti üzrə: Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi, Müdafiə Sənayesi Nazirliyi (aidiyyəti üzrə), Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti, Daxili İşlər Nazirliyi, Dövlət Sərhəd Xidməti, Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti

ML8

Hərbi partlayıcı maddələr və onların qarışıqları

ixracı, idxalı, təkrar ixracı, təkrar idxalı tranziti üzrə:

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti—aidiyyəti Dövlət orqanlarının rəyləri əsasında

aidiyyəti üzrə: Azarbaycan Respubikasının Müdafiə Nazirliyi, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti, Daxili İşlər Nazirliyi, Dövlət Sərhəd Xidməti

ML8

Raket yanacağı, hərbi təyinatlı aviasiya yanacağı, hərbi pirotexnika

ixracı, idxalı, təkrar ixracı, təkrar idxalı tranziti üzrə:

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti—aidiyyəti dövlət orqanlarının rəyləri əsasında

Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi, Dövlət Sərhəd Xidməti (öz səlahiyyətləri çərçivəsində)

ML8

«Additivlər»(partlayıcı maddələrin parametrlərinin yaxşılaşdırılması üçün istifadə edilən maddələr) və prekursorlar

İxracı, idxalı, təkrar ixracı, təkrar idxalı üzrə: Azərbaycan Respublikasının Sənaye və Energetika Nazirliyi, Müdafiə Sənayesi Nazirliyi (aidiyyəti üzrə)—Səhiyyə Nazirliyi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin rəyləri əsasında;

tranziti üzrə:

Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi—Səhiyyə Nazirliyi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin rəyləri əsasında

Azərbaycan Respublikasının Sənaye və Energetika Nazirliyi, Müdafiə Sənayesi Nazirliyi (aidiyyəti üzrə)

Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi

ML9

Hərbi gəmilər (sualtı, suüstü)

ixracı, idxalı, təkrar ixacı, təkrar idxalı, tranziti üzrə:

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti—aidiyyəti Dövlət orqanlarının rəyləri əsasında

aidiyyəti üzrə: Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi, Müdafiə Sənayesi Nazirliyi (aidiyyəti üzrə), Dövlət Sərhəd Xidməti

ML10

Hərbi təyinatlı uçuş aparatları, «pilotsuz» uçuş aparatları, raketlər, onların mühərrikləri, avadanlıqları və yardımçı avadanlıqları, hərbi təyinatı üçün xüsusi düzəldilmiş komponentlər;

xüsusi təyinatlı desantın çıxarılması və endirilməsi, yüklərin atılması üçün paraşütlər

ixracı, idxalı, təkrar idacı, təkrar idxalı, tranziti üzrə:

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti—aidiyyəti dövlət orqanlarının rəyləri əsasında;

ixracı, idxalı, təkrar ixracı, təkrar idxalı tranziti üzrə: Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti—aidiyyəti dövlət orqanlarının rəyləri əsasında

aidiyyəti üzrə: Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti, Müdafiə Sənayesi Nazirliyi (aidiyyəti üzrə), Dövlət Sərhəd Xidməti, Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti;

aidiyyəti üzrə: Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi, Müdafiə Sənayesi Nazirliyi (aidiyyəti üzrə), Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti, Daxili İşlər Nazirliyi, Dövlət Sərhəd Xidməti, Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti

ML11

Hərbi təyinatı üçün xüsusi düzəldilmiş elektron avadanlığı və onlar üçün xüsusi düzəldilmiş komponentlər

ixracı, idxalı, təkrar ixracı, təkrar idxalı tranziti üzrə:

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti—aidiyyəti dövlət orqanlarının rəyləri əsasında

aidiyyəti üzrə: Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi, Sənaye və Energetika Nazirliyi, Müdafiə Sənayesi Nazirliyi, Dövlət Sərhəd Xidməti

ML12;

ML13;ML14; PL5034; ML15 ML17

Yüksəksürətli kinetik enerjidən istifadə edən silah sistemləri, yardımçı avadanlıqlar və onlar üçün xüsusi düzəldilmiş komponentlər;

zirehli və ya mühafizə avadanlığı, hərbi təyinatlı radiolokasiya stansiyaları, yazma qurğuları, görmə aparatları, təlim və təqlid (imitasiya) avadanlıqları

ixracı, idxalı, təkrar ixracı, təkrar idxalı tranziti üzrə:

Azərbaycan Respubikasının Nazirlər Kabineti—aidiyyəti dövlət orqanlarının rəyləri əsasında

Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi, Müdafiə Sənayesi Nazirliyi (aidiyyəti üzrə);

aidiyyəti üzrə: Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi, Müdafiə Sənayesi Nazirliyi (aidiyyəti üzrə), Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti, Daxili İşlər Nazirliyi, Dövlət Sərhəd Xidməti

PL5033

Hərbi təyinatı üçün xüsusi layihələşdirilmiş və ya modifikasiya edilmiş körpülər, pontonlar, plotlar, hərbi təyinatlı komponentlər

ixracı, idxalı, təkrar ixracı, təkrar idxalı tranziti üzrə:

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti—Müdafiə Nazirliyinin rəyi əsasında

Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi, Müdafiə Sənayesi Nazirliyi (aidiyyəti üzrə)

ML18; PL5017 İML16;ML19; ML20;ML21;

ML22

Hərbi malların istehsalı, hazırlanması və ya istismarı üçün xüsusi düzəldilmiş avadanlıqlar, komponentlər, «proqram təminatı», texnologiyalar

ixracı, idxalı, təkrar ixracı, təkrar idxalı tranziti üzrə:

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti—Müdafiə Nazirliyinin, Sənaye və Energetika Nazirliyinin, Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin rəyləri əsasında

aidiyyəti üzrə: Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi, Sənaye və Energetika Nazirliyi, Müdafiə Sənayesi Nazirliyi, Dövlət Sərhəd Xidməti

PL5001

Digər hərbi mallar və polis qüvvələri üçün mallar

ixracı, idxalı, təkrar ixracı, təkrar idxalı tranziti üzrə:

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti—aidiyyəti Dövlət orqanlarının rəyləri əsasında

Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti, Dövlət Sərhəd Xidməti (öz səlahiyyətləri çərçivəsində)

11.1

Kütləvi qırğın silahlarının və onların çatdırılma (daşınma) vasitələrin, digar silah növlərinin, hərbi texnikanın, sursatın, eləcə də cinayətkarlığa qarşı istifadə olunan vasitələririn yaradılmasında və hazırlanmasında istifadə edilə bilən elmi işlərə, informasiyaya, əqli fəaliyyət nəticələrinə aid olan müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqların obyektləri, o cümlədən kompüter proqramları və müəlliflik hüququ ilə qorunan məlumat topluları, habelə onlara olan müstəsna hüquqlar

ixracı, idxalı, təkrar ixracı, təkrar idxalı, tranziti üzrə:

Respublika Müəllif Hüquqları Agentliyi

Respublika Müəllif Hüquqları Agentliyi

11.2.

Kütləvi qırğın silahlarının və onların çatdırılma (daşınma) vasitələrinin, digər silah növlərinin, hərbi texnikanın yaradılmasında və hazırlanmasında istifadə edilə bilən elmi işlərə, informasiyaya, əqli fəaliyyət nəticələrinə aid olan xüsusi qorunma hüququ ilə qorunan məlumat topluları, həmçinin onlara və inteqral sxem topologiyalarına olan müstəsna hüquqlar

ixracı, idxalı, təkrar ixracı, təkrar idxalı, tranziti üzrə: Respublika Müəllif Hüquqları Agentliyi

Respublika Müəllif Hüquqları Agentliyi