Gömrük xidməti hər bir dövlətin müstəqilliyinin əsas atributlarından biridir.
Menyu

Yazılı formada bəyan edilməli olan mallar

Yazılı formada bəyan edilməli olan mallar

Müəyyən edilmiş hədlərdən artıq və şərtlərə uyğun olmayan mallar

1. Müəyyən edilmiş hədlərdən artıq və qeyd edilən şərtlərə uyğun olmayan mallar.

Müşaiyət olunmayan baqaj

2. Müşayiət olunmayan baqajla və daşıyıcı tərəfindən göndərilən mallar.

Müəyyən edilmiş hədlərdən artıq müvəqqəti keçirilən mallar.

3. Müəyyən edilmiş hədlərdən artıq müvəqqəti keçirilən mallar.

Avtonəqliyyat vasitələri

4. Avtonəqliyyat vasitələri.

Müəyyən edilmiş həddən artıq qiymətli metallar və daşlar

5. Müəyyən edilmiş həddən artıq qiymətli metallar və qiymətli daşlar.

10000 ABŞ dollar ekvivalentindən artıq valyuta və qiymətli kağızlar

 6. 10000 (on min) ABŞ dolları ekvivalentindən artıq valyuta və qiymətli kağızlar

Lisenziya və icazə tələb olunan mallar

7. Gömrük sərhədindən keçirilməsinə görə lisenziya, icazə sənədi tələb olunan mallar

20000 manat ekvivalentindən artıq valyuta və qiymətli kağızlar

8. 20000 (iyirmi min) manat və ondan yuxarı məbləğdə olan nağd milli valyuta (kağız və metal pul nişanları) və milli valyutada ifadə olunan qiymətli kağızlar.

Mobil telefon və digər simsiz rabitə avadanlıqları

9. Səfər zamanı fiziki şəxslər tərəfindən, həmçinin poçt göndərişləri ilə ölkə ərazisinə gətirilən mobil telefon və digər simsiz rabitə avadanlıqları.

195