Naxçıvan Hava Nəqliyyatında Gömrük İdarəsi
Ünvan:
Naxçıvan-Babək magistral yolunun 4-cü kilometrliyi
Telefon:
+994 036) 544-47-76
İş rejimi:
24 saat (dəyişən növbələr ilə)