Müvəqqəti saxlanc yerləri
"Müvəqqəti saxlanc anbarlarının fəaliyyətinin təşkili şöbəsi" nin bölmələri
Bölmələr
Struktur bölmənin adı Müvəqqəti saxlanc anbarı
Kodu Ünvanı
1 Müvəqqəti saxlanc anbarlarının fəaliyyətinin təşkili şöbəsinin Sınıq-Körpü bölməsi 02311 Sınıq-Körpü gömrük postunun müvəqqəti saxlanc yeri
2 Müvəqqəti saxlanc anbarlarının fəaliyyətinin təşkili şöbəsinin Astara bölməsi 02312 Astara Gömrük İdarəsinin müvəqqəti saxlanc yeri
3 Müvəqqəti saxlanc anbarlarının fəaliyyətinin təşkili şöbəsinin Mazımçay bölməsi 02313 Mazımçay gömrük postunun müvəqqəti saxlanc yeri
4 Müvəqqəti saxlanc anbarlarının fəaliyyətinin təşkili şöbəsinin Biləsuvar bölməsi 02314 Biləsuvar gömrük postunun müvəqqəti saxlanc yeri
5 Müvəqqəti saxlanc anbarlarının fəaliyyətinin təşkili şöbəsinin Samur bölməsi 02315 Samur gömrük postunun müvəqqəti saxlanc yeri
6 Müvəqqəti saxlanc anbarlarının fəaliyyətinin təşkili şöbəsinin Bakı hava limanı bölməsi 02318 Hava Nəqliyyatında Baş Gömrük İdarəsinin müvəqqəti saxlanc yeri
7 Müvəqqəti saxlanc anbarlarının fəaliyyətinin təşkili şöbəsinin Bakı bölməsi 02328 Bakı-Səlyan Şössesi müvəqqəti saxlanc yeri
02329 Bakı-Xırdalan qəsəbəsi müvəqqəti saxlanc yeri