Budget Contributions
2019-cı ilin büdcə daxilolmaları (min AZN)
  Gömrük rüsumu üzrə ƏDV üzrə Aksizlər üzrə Yol vergisi üzrə Cəmi
January 76480.4 233048.7 16862.3 3254.3 329645.7
Febuary 72164.3 248642.9 12048.5 3176.9 336032.6
March 78669.9 218165.1 48162.3 3394.4 348391.7
April 87485.8 267921.3 18990.6 3391.2 377788.9
May 89138.3 228733.8 20141.1 3625.3 341638.5
June 80019.1 227727.6 20593.7 3323.1 331663.5
July 112970.2 269036.9 25648.7 5738.6 413394.4