Customs Terminology

A
  • Azərbaycan malları
  • Akkreditiv