Headquarters
Simurg Jafarov Muslum
Simurg Jafarov Muslum
Department of Road Transport, Colonel of Customs service


1964-cü ilin mart ayının 4-ü anadan olmuşdur.
1981-ci ildən əmək fəaliyyətinə başlamışdır.
1982-1984 Ordu sıralarında xidmət.
1990-1996 Moskva şəhəri Ümumittifaq Qiyabi Toxuculuq və Yüngül Sənaye İnstitutu mühəndis-tehnoloq ixtisası üzrə bitirmişdir.
1989-1998 Konstantinov yunəyirmə fabrikində 5-ci dərəcəli usta köməkçisi işləyib.
1999-2000 Dövlət Gömrük Komitəsi İşlər İdarəsinin böyük inspektoru vəzifəsində işləyib.
2000 ildən h/h Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi rəisi.

Ailəlidir, 1 övladı var.

Phone:
+994 12 404-22-72