Aksizli Mallar üzrə Baş Gömrük İdarəsi


Benefisiar (alan) bank

Adı…………DXA………………………………………………

Kodu…………210005…………………………………………….

VÖEN……………1401555071………………………………………...

Müxbir hesab…………AZ41NABZ01360100000000003944 ……………………………………

S.W.I.F.T BİK……CTREAZ22 ……………….….

B2. Vəsaiti alan

Adı Aksizli Mallar üzrə BGİ……

…………………………………………..............................

HesabAZ25CTRE00000000000002248422 ………………..

VÖEN…………1000287951………………...