Qərb Ərazi Baş Gömrük İdarəsi

B1 Benefisiar (alan) bank

Adı Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi

Kodu 210005

VÖİN 1401555071

Müxbir hesab AZ41NABZ01360100000000003944

SWİFT BİK CTREAZ22

B2 Alan Müştəri

Adı Qərb Ərazi Baş Gömrük İdarəsi

hesab № AZ71CTRE00000000000002240610

VÖİN2300360991

Büdcə ödənişləri üzrə səviyyə kodu 1 - (gömrük rüsumları ƏDV, aksizlər,

yol vergisi və s.)

Büdcədənkənar ödənişləri üzrə səviyyə kodu 7 - ( gömrük yığımları, cərimə,

avtomobilə vəsiqə və s.)