Legislation
New law 30 January 2019

Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Gömrük Risklərinin İdarəolunması və Audit Baş İdarəsi haqqında Əsasnamə

29 July 2018

Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

28 September 2017

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2012-ci il 6 dekabr tarixli 283 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “İdxal olunmuş malların kabotaj daşınması Qaydası”nda dəyişikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı

28 September 2017

“Gömrük brokeri haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1998-ci il 1 may tarixli 101 nömrəli qərarının ləğv edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 386 nömrəli Qərarı

28 March 2017

"Azərbaycan Respublikasında ixrac-idxal əməliyyatları üzrə gömrük rüsumlarının dərəcələri haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 12 aprel tarixli 80 nömrəli qərarında dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı

28 March 2017

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2005-ci il 28 sentyabr tarixli 178 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Qiymətləri (tarifləri) dövlət tərəfindən tənzimlənən malların (işlərin, xidmətlərin) Siyahısı”nda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı

25 September 2007

Yeyinti məhsullarına verilən uyğunluq, gigiyenik sertifikatlarının və baytarlıq şəhadətnaməsinin formasının və uyğunluq, gigiyenik sertifikatlarının və baytarlıq şəhadətnaməsinin verilməsi qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti

22 July 2014

Об утверждении «Правил декларирования товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу»Кабинет министров Азербайджанской Республики

22 July 2014

«Gömrük sərhədindən keçirilən malların və nəqliyyat vasitələrinin bəyan edilməsi Qaydaları»nın təsdiq edilməsi haqqındaAzərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı

22 January 2007

Fitosanitar nəzarəti sahəsində bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında Azərbacan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı

21 December 2018

Decree of the President on approval of "Regulation for foreign trade participants to obtain the rights of permanent use of "Green Corridor" Gating System, termination, cancellation and restoration of that right"

21 December 2018

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 21 may tarixli 920 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Malların və nəqliyyat vasitələrinin gömrük sərhədindən keçirilməsi üçün “Yaşıl dəhliz” və digər buraxılış sistemlərindən istifadə Qaydaları”nda dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

21 December 2017

“Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən aksiz vergisinə cəlb olunan malların aksiz dərəcələrinin təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 19 yanvar tarixli 20 nömrəli qərarında dəyişiklik edilməsi barədə AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

21 July 2017

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 8 iyul tarixli 939 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasının Nizamnaməsi”ndə dəyişikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

21 April 2009

«Dövlət baytarlıq nəzarətində olan məhsullara, o cümlədən idxal və ixrac edilən yüklərə dövlət baytarlıq nəzarətinin təşkili, idxal-ixrac edilən heyvanların, heyvan mənşəli məhsulların və xammalın baytarlıq (baytarlıq-sanitariya) vəziyyətinin yoxlanılması və müvafiq baytarlıq sənədinin verilməsi, dövlət baytarlıq nəzarətində olan yüklərin Azərbaycan Respublikasına gətirilməsi və ölkə daxilində daşınması Qaydaları»nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı

12 June 2019

“İdxal-ixrac əməliyyatları üzrə büdcə gəlirlərini təmin edən qurumların birgə nəzarətinin həyata keçirilməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında

16 May 2019

"Gömrük tarifi haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il 9 aprel tarixli 1560-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

16 May 2019

"Azərbaycan Respublikasında keçirilən UEFA 2019 Avropa Liqasının final oyunu və UEFA 2020 Futbol çempionatının oyunları ilə əlaqədar vergi və gömrük güzəştləri və azadolmalarının tətbiqi üçün təsdiqedici sənədin verilməsi Qaydası"nın təsdiq olunması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

03 May 2019

Customs code

21 April 2019

“Gömrük sərhədindən keçirilən malların və nəqliyyat vasitələrinin bəyan edilməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2014-cü il 22 iyul tarixli 263 nömrəli Qərarında dəyişikliklər edilməsi barədə

30 January 2019

"Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsinin Hüquqi Təminat İdarəsi haqqında" Əsasnamə

28 December 2018

Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

28 December 2018

“Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların dayandırılması haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu

21 December 2018

Decree of the President on approval of "Regulation for foreign trade participants to obtain the rights of permanent use of "Green Corridor" Gating System, termination, cancellation and restoration of that right"

28 November 2018

“Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 30 oktyabr tarixli 1294-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu

28 November 2018

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 23 fevral tarixli 1256 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “İnzibati xətalar haqqında işlərə baxmağa səlahiyyəti olan vəzifəli şəxslərin Siyahısı”nda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası prezidentinin Fərmanı

28 November 2018

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2013-cü il 14 oktyabr tarixli 305 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Fiziki şəxslər tərəfindən istehsal, yaxud kommersiya məqsədləri üçün nəzərdə tutulmayan malların gömrük sərhədindən keçirilməsinin güzəştli və sadələşdirilmiş Qaydaları”nda dəyişikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı

12 November 2018

“Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi kollegiyasının tərkibinin təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1995-ci il 1 may tarixli 170 nömrəli Sərəncamında dəyişiklik edilməsi barədə Azərbyacan Respublikası prezidentinin Sərəncamı

12 November 2018

Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 30 oktyabr tarixli 1294-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

10 October 2018

“Rezidentlər və qeyri-rezidentlər tərəfindən milli valyutanın nağd şəkildə və milli valyutada ifadə olunmuş qiymətli kağızların Azərbaycan Respublikasından çıxarılması və Azərbaycan Respublikasına gətirilməsi zamanı bəyan edilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı

17 November 2017

“Azərbaycan Respublikasının xarici iqtisadi fəaliyyətin mal nomenklaturası, idxal gömrük rüsumlarının dərəcələri və ixrac gömrük rüsumlarının dərəcələri”nin təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı

25 May 2017

A.Ə.Əliyevin “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

27 March 2017

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1997-ci il 25 dekabr tarixli 140 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası gömrük sisteminin büdcədənkənar inkişaf fondu haqqında Əsasnamə və fondun vəsaitinin xərclənməsi Qaydaları”nda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin QƏRAR

23 Febuary 2017

23 Febuary 2017

23 Febuary 2017

15 Febuary 2017

10 Febuary 2017

01 Febuary 2017

"Gömrük tarifi haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu

02 January 2017

13 December 2016

07 December 2016

Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

28 October 2016

11 October 2016

30 September 2016

23 September 2016

07 September 2016

31 August 2016

24 August 2016

15 July 2016

12 July 2016

08 July 2016

24 June 2016

Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqmda

31 May 2016

Antidempinq, kompensasiya və mühafizə tədbirləri haqqında

21 May 2016

21 May 2016

Decree of the President of the Republic of Azerbaijan On approval of «Guidelines for use of «Green corridor» and other release systems for transportation of goods and vehicles across the customs border»

03 May 2016

26 April 2016

“Gömrük yığımlarının məbləğləri”nin təsdiq edilməsi barədə AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

06 April 2016

03 April 2016

03 March 2016

01 March 2016

15 Febuary 2016

15 Febuary 2016

30 January 2016

19 January 2016

"Gömrük tarifi haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu

29 December 2015

Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu

29 December 2015

Azərbaycan Respublikasının 1999-cu il 7 dekabr tarixli 768-IQ nömrəli Qanunu ilə təsdiq edilmiş «Gömrük orqanlarında xidmət haqqında Əsasnamə»də dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu

15 November 2015

«Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin 20 illiyi (1992-2012)» Azərbaycan Respublikasının yubiley medalının təsis edilməsi ilə əlaqədar «Azərbaycan Respublikasının orden və medallarının təsis edilməsi haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu

07 July 2015

Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Fəaliyyətin Qiymətləndirilməsi və İnkişaf Proqramları Baş İdarəsi haqqında Əsasnamə

14 May 2015

Gömrük orqanları sistemində risklərin idarə edilməsi sisteminin tətbiqi qaydaları və formaları

13 May 2015

Ümumi risklərin idarə edilməsi Qaydaları

26 Febuary 2015

20 November 2014

20 November 2014

19 November 2014

04 November 2014

31 October 2014

Methodology for completing customs declarations

14 October 2014

14 October 2014

17 September 2014

12 September 2014

02 September 2014

29 August 2014

"Mədəni sərvətlərin idxalı, ixracı və Azərbaycan Respublikasının ərazisindən tranzitlə keçirilməsi Qaydası"nın təsdiq edilməsi haqqında

29 August 2014

«Mədəni sərvətlərin idxalı, ixracı və Azərbaycan Respublikasının ərazisindən tranzitlə keçirilməsi Qaydası»nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti

15 August 2014

15 August 2014

22 July 2014

22 July 2014

22 July 2014

16 July 2014

09 July 2014

19 March 2014

19 March 2014

02 March 2014

06 Febuary 2014

03 Febuary 2014

03 Febuary 2014

23 January 2014

16 January 2014

16 January 2014

14 January 2014

14 January 2014

14 January 2014

08 January 2014

08 January 2014

30 December 2013

30 December 2013

05 December 2013

02 December 2013

02 December 2013

02 December 2013

02 December 2013

29 November 2013

29 November 2013

29 November 2013

Müstəqil Dövlətlər Birliyinin iştirakçısı olan dövlətlərin Gömrük Xidməti Rəhbərləri Şurası haqqında Əsasnamənin yeni redaksiyası barədə Qərar

29 November 2013

Tərkibində əqli mülkiyyət obyektləri olan malların gömrük sərhədindən keçirilməsi üzərində gömrük nəzarəti Qaydaları haqqında Qərar

29 November 2013

Yoxlama və metroloji attestasiya məqsədilə daşınan normativ sənədlərin, etalonların, ölçmə vasitələrinin və standart nümunələrin gömrük rüsumlarından, vergilərdən və xüsusi icazələr verilməsindən azad edilməsi haqqında Saziş

29 November 2013

Yol-nəqliyyat vasitələrinin ticarət və kommersiya məqsədi ilə müvəqqəti idxalının Gömrük Konvensiyası və imzalama protokolu

29 November 2013

29 November 2013

Qaçaqmalçılıq və gömrük qaydalarının pozulması ilə mübarizədə əməkdaşlıq haqqında Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Gürcüstan Respublikası Hökuməti arasında Saziş

29 November 2013

Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Özbəkistan Respublikası Hökuməti arasında gömrük işlərində əməkdaşlıq və qarşılıqlı yardım haqqında Saziş

29 November 2013

29 November 2013

29 November 2013

29 November 2013

Avropa İqtisadi Komissiyası Birləşmiş Millətlər Təşkilatı BYD kitabçasının tətbiqi ilə beynəlxalq yük daşımaları haqqında Gömrük konvensiyası (BYD Konvensiyası)

29 November 2013

Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi və Ukrayna Dövlət Gömrük Xidməti arasında qarşılıqlı yardım göstərilməsi qaydaları haqqında Memorandum

29 November 2013

29 November 2013

29 November 2013

29 November 2013

Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi ilə Qazaxıstan Respublikası Dövlət Gəlirləri Nazirliyi arasında qaçaqmalçılıq və gömrük qaydalarının pozulması, həmçinin silahların, döyüş sursatlarının, partlayıcı maddələrin, narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və prekursorların qanunsuz dövriyyəsi ilə mübarizə sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş

29 November 2013

29 November 2013

29 November 2013

29 November 2013

29 November 2013

29 November 2013

29 November 2013

29 November 2013

29 November 2013

29 November 2013

29 November 2013

Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Fransa Respublikası Hökuməti arasında gömrük hüquqpozmalarının qarşısının alınması, təhqiqatının aparılması, aşkar edilməsi və aradan qaldırılmasına dair qarşılıqlı inzibati yardım haqqında Saziş

29 November 2013

29 November 2013

29 November 2013

29 November 2013

29 November 2013

29 November 2013

29 November 2013

29 November 2013

29 November 2013

29 November 2013

29 November 2013

29 November 2013

29 November 2013

29 November 2013

29 November 2013

29 November 2013

29 November 2013

29 November 2013

29 November 2013

29 November 2013

29 November 2013

13 November 2013

08 November 2013

08 November 2013

04 November 2013

04 November 2013

01 November 2013

23 October 2013

17 October 2013

17 October 2013

14 October 2013

14 October 2013

03 October 2013

30 September 2013

26 September 2013

25 September 2013

25 September 2013

06 September 2013

05 September 2013

02 September 2013

02 September 2013

27 August 2013

27 August 2013

27 August 2013

27 August 2013

05 August 2013

12 July 2013

08 July 2013

08 July 2013

25 June 2013

25 June 2013

25 June 2013

13 June 2013

Customs Tariff

12 June 2013

28 May 2013

28 May 2013

28 May 2013

28 May 2013

28 May 2013

28 May 2013

28 May 2013

28 May 2013

28 May 2013

28 May 2013

28 May 2013

28 May 2013

28 May 2013

28 May 2013

28 May 2013

28 May 2013

28 May 2013

28 May 2013

28 May 2013

28 May 2013

28 May 2013

28 May 2013

28 May 2013

28 May 2013

28 May 2013

28 May 2013

28 May 2013

28 May 2013

28 May 2013

28 May 2013

28 May 2013

28 May 2013

28 May 2013

28 May 2013

28 May 2013

28 May 2013

28 May 2013

28 May 2013

28 May 2013

28 May 2013

28 May 2013

28 May 2013

28 May 2013

28 May 2013

28 May 2013

28 May 2013

28 May 2013

28 May 2013

28 May 2013

28 May 2013

07 May 2013

03 May 2013

18 Febuary 2013

18 Febuary 2013

12 Febuary 2013

04 Febuary 2013

31 January 2013

30 January 2013

18 January 2013

28 December 2012

28 December 2012

28 December 2012

“Tərkibində əqli mülkiyyət hüquqlarının obyektləri olan malların reyestrinin aparılması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı

24 December 2012

24 December 2012

21 December 2012

«Mədəni sərvətlərin idxalı, ixracı və Azərbaycan Respublikasının ərazisindən tranzitlə keçirilməsi Qaydası»nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti

12 December 2012

11 December 2012

28 November 2012

13 November 2012

12 November 2012

31 October 2012

31 October 2012

19 October 2012

19 October 2012

12 October 2012

12 October 2012

12 October 2012

26 September 2012

19 September 2012

15 September 2012

10 September 2012

10 September 2012

06 September 2012

27 August 2012

12 August 2012

03 August 2012

03 August 2012

03 August 2012

03 August 2012

05 July 2012

04 June 2012

04 June 2012

04 June 2012

08 May 2012

08 May 2012

07 May 2012

02 May 2012

02 April 2012

01 March 2012

27 January 2012

24 January 2012

24 January 2012

24 January 2012

24 January 2012

24 January 2012

28 December 2011

24 November 2011

30 September 2011

«Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Serbiya Respublikası Hökuməti arasında gömrük işi sahəsində əməkdaşlıq və qarşılıqlı yardım haqqında» Sazişin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu

15 September 2011

11 August 2011

01 August 2011

24 June 2011

Azərbaycan Respublikası Gömrük Məcəlləsinin təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

17 May 2011

25 April 2011

20 April 2011

20 April 2011

13 April 2011

25 Febuary 2011

15 Febuary 2011

21 January 2011

21 January 2011

13 November 2010

01 October 2010

30 September 2010

28 September 2010

13 August 2010

13 August 2010

11 August 2010

14 July 2010

22 June 2010

22 June 2010

24 May 2010

14 May 2010

14 May 2010

14 May 2010

15 March 2010

05 March 2010

26 January 2010

26 January 2010

09 November 2009

28 October 2009

28 June 2009

Azərbaycan Respublikasının 1999-cu il 7 dekabr tarixli, 768-IQ nömrəli Qanunu ilə təsdiq edilmiş «Gömrük orqanlarında xidmət haqqında Əsasnamə»yə əlavə və dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu

26 June 2009

Saxta və ya keyfiyyətsiz malların idxal edilməsinə, habelə gömrük qaydaları əleyhinə olan inzibati xətalara görə məsuliyyətin gücləndirilməsi məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinə əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

26 May 2009

27 April 2009

24 Febuary 2009

13 Febuary 2009

16 December 2008

Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsinə, Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə və Azərbaycan Respublikasının 2001-ci il 29 iyun tarixli, 168-IIQ saylı Qanunu ilə təsdiq edilmiş «Azərbaycan Respublikasının daxili işlər orqanlarında xidmət keçmə haqqında Əsasnamə»yə əlavələr və dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu

13 December 2008

02 December 2008

11 November 2008

11 November 2008

27 October 2008

12 September 2008

25 August 2008

04 July 2008

03 July 2008

02 June 2008

02 June 2008

«Polis haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununa, Azərbaycan Respublikasının 1999-cu il 7 dekabr tarixli, 768- IQ nömrəli Qanunu ilə təsdiq edilmiş «Gömrük orqanlarında xidmət haqqında Əsasnamə»yə və «Prokurorluq orqanlarında qulluq keçmə haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununa dəyişikliklər və əlavə edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu

02 June 2008

29 December 2007

27 November 2007

06 August 2007

22 June 2007

14 June 2007

29 December 2006

22 December 2006

"Dərman vasitələri haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

16 December 2006

02 November 2006

12 September 2006

Fitosanitar nəzarəti sahəsində bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı

30 August 2006

25 May 2006

09 Febuary 2006

15 December 2005

22 November 2005

12 September 2005

20 April 2005

23 March 2005

09 January 2005

29 December 2004

10 December 2004

10 December 2004

10 December 2004

03 August 2004

19 July 2004

30 June 2004

06 June 2004

23 December 2003

Mülki dövriyyənin müəyyən iştirakçılarına mənsub ola bilən və dövriyyədə olmasına xüsusi icazə əsasında yol verilən (mülki dövriyyəsi məhdudlaşdırılmış) əşyaların siyahısı haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu

23 December 2003

Mülki dövriyyədə olmasına yol verilməyən (mülki dövriyyədən çıxarılmış) əşyaların siyahısı haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

24 August 2002

27 June 2002

18 March 2002

17 January 2002

17 January 2002

17 January 2002

17 January 2002

17 January 2002

21 December 2001

03 September 2001

19 June 2001

23 May 2001

11 July 2000

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ VERGİ MƏCƏLLƏSİ

12 April 2000

11 Febuary 2000

20 August 1992

Dini etiqad azadlığı haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

20 April 2018

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 8 iyul tarixli 939 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasının Nizamnaməsi”ndə dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

20 April 2018

Ölkədə idxal-ixrac əməliyyatlarına nəzarət sisteminin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

30 December 1999

07 December 1999

29 June 1999

16 April 1999

15 January 1999

27 October 1998

22 April 1998

Azərbaycan Respublikasında ixrac-idxal əməliyyatları üzrə gömrük rüsumlarının dərəcələri haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı

23 March 1998

21 Febuary 1998

28 December 1997

25 December 1997

25 December 1997

25 December 1997

25 July 1997

26 June 1997

24 June 1997

07 June 1997

08 October 1996

12 March 1996

11 March 1993

10 November 1992

16 October 1992

04 September 1992

13 August 1992

02 June 1992

30 January 1992

19 March 2014

«Dövlət mülkiyyətinə keçirilmiş və gömrük hərraclarında satılmamış qalan, yaxud mülki dövriyyədə olmasına yol verilməyən və mülki dövriyyəsi məhdudlaşdırılmış mallar, həmçinin tez xarab olan və saxlanc müddəti keçmiş mallar barəsində sərəncam verilməsi Qaydaları»nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı

17 October 2017

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2012-ci il 30 dekabr tarixli 331 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Gömrük sərhədindən elektrikötürücü xətlər vasitəsi ilə keçirilən mallar üzərində gömrük nəzarətinin həyata keçirilməsi Qaydaları”nda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı

17 October 2017

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2013-cü il 25 sentyabr tarixli 265 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Təhlükəsiz ixrac sxemi çərçivəsində malların qablaşdırılması, yüklənməsi, daşınması və boşaldılması Qaydaları”nda dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı

17 October 2017

“Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin hesabına köçürülən vəsaitlərdən istifadə Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı

17 October 2017

“Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin hesabına köçürülən vəsaitlərdən istifadə Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

17 June 2016

«Baytarlıq, fitosanitar və sanitariya nəzarətinə aid malların Vahid Siyahısı»nın təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı

16 July 2018

“Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 29 iyun tarixli 1194-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

16 April 2017

Azərbaycan Respublikasında baytarlıqla bağlı bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı

15 March 2016

Lisenziyalar və icazələr haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

14 October 2013

“Fiziki şəxslər tərəfindən istehsal, yaxud kommersiya məqsədləri üçün nəzərdə tutulmayan malların gömrük sərhədindən keçirilməsinin güzəştli və sadələşdirilmiş Qaydaları“nın təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərarı

14 October 2013

“Fiziki şəxslər tərəfindən istehsal, yaxud kommersiya məqsədləri üçün nəzərdə tutulmayan malların gömrük sərhədindən keçirilməsinin güzəştli və sadələşdirilmiş Qaydaları“nın təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərarı

14 Febuary 2019

“Gömrük orqanlarının vəzifəli şəxslərinin fasiləsiz xidmət illərinin və bununla əlaqədar onlara verilən əlavələrin hesablanması Qaydası”nda dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı

14 January 2014

Azərbaycan Respublikasının ərazisində dövriyyəyə buraxılan (idxal və Azərbaycan Respublikasında istehsal edilən) avtonəqliyyat vasitələrindən atmosfer havasına atılan zərərli maddələrə dair tələblərin Avro-4 ekoloji normalarına uyğunlaşdırılması barədə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti

13 December 2011

Mədəni bitkilərin genetik ehtiyatlarının mühafizəsi və səmərəli istifadəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

13 July 2017

“Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il 13 iyun tarixli 744-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi və “Azərbaycan Respublikası Gömrük Məcəlləsinin təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 15 sentyabr tarixli 499 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

13 July 2017

“Azərbaycan Respublikasının 1999-cu il 7 dekabr tarixli 768-IQ nömrəli Qanunu ilə təsdiq edilmiş “Gömrük orqanlarında xidmət haqqında Əsasnamə”də dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il 31 may tarixli 688-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi və “Gömrük orqanlarında xidmət haqqında” Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1999-cu il 30 dekabr tarixli 243 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

13 July 2017

"Azərbaycan Respublikasının 1999-cu il 7 dekabr tarixli 768-IQ nömrəli Qanunu ilə təsdiq edilmiş "Gömrük orqanlarında xidmət haqqında Əsasnamə"də dəyişiklik edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il 31 may tarixli 688-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi və "Gömrük orqanlarında xidmət haqqında" Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1999-cu il 30 dekabr tarixli 243 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

11 March 1997

Toxumçuluq haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

10 November 2017

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2012-ci il 31 oktyabr tarixli 252 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Malların təkrar ixrac gömrük proseduru altında yerləşdirilməsi Qaydaları”nda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı

10 November 2017

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2013-cü il 3 oktyabr tarixli 286 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Təminatdan istifadə etməklə gömrük borcunun ödənilməsinin təmin edilməsi Qaydaları”nda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı

10 November 2017

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2014-cü il 14 yanvar tarixli 5 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Malların beynəlxalq və daxili tranzit xüsusi gömrük prosedurları altında yerləşdirilərək daşınması Qaydaları”nda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı

10 April 2017

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2014-cü il 22 iyul tarixli 263 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Gömrük sərhədindən keçirilən malların və nəqliyyat vasitələrinin bəyan edilməsi Qaydaları”nda dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı

10 April 2017

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1997-ci il 25 dekabr tarixli 140 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası gömrük sisteminin büdcədənkənar inkişaf fondu haqqında Əsasnamə və fondun vəsaitinin xərclənməsi Qaydaları”nda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı

10 March 2018

Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin xüsusi rütbəsi olan əməkdaşlarının və dövlət qulluqçusu olmayan mülki işçilərinin aylıq vəzifə (tarif) maaşlarının artırılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

09 December 2004

«Poçt göndərişlərində göndərilməsi qadağan olan malların və əşyaların Siyahısı»nın və «Poçt göndərişlərinin saxlanması, açılması, satışı və məhv edilməsi Qaydaları»nın təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı

07 April 2017

“Vətəndaşlardan Dövlət Gömrük Komitəsinə daxil olan sorğu və məktubların icrasının müraciət edənlər tərəfindən onlayn izlənilməsi üzrə inzibati reqlament”nin təsdiq edilməsi haqqında

02 May 2017

Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

01 July 1993

Məhsulların (işlərin, xidmətlərin) sertifikatlaşdırılmasının mərhələlər üzrə tətbiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti

01 January 2012

Таможенный кодекс Азербайджанской Республики