Headquarters
Farzaliyev Dilavar Mammad
Farzaliyev Dilavar Mammad
International Cooperation Department, Colonel of Customs service


1959-cu ildə anadan olmuşdur.1986-cı ildə Bakı Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq fakültəsini bitirmişdir.1984-1985-ci illərdə SSRİ Müdafiə Nazirliyinin xətti ilə hərbi tərcüməçi işləmişdir.1986-1990-cı illərdə təyinat üzrə SSRİ Müdafiə Nazirliyinin xətti ilə hərbi tərcüməçi vəzifəsində çalışmışdır.1990-1992-ci illərdə Milli Elmlər Akademiyasının Politologiya şöbəsində elmi işçi vəzifəsində çalışmışdır.1992-ci ildə İnformasiya və Xarici Əlaqələr Şöbəsinin böyük inspektoru, 1997-ci ildə Xarici Əlaqələr Şöbəsinin baş inspektoru vəzifələrində işləmişdir.2001-ci ildən isə Xarici Əlaqələr Şöbəsinin daha sonra Xarici Əlaqələr İdarəsinin rəisi vəzifəsində çalışır.

Ailəlidir. Iki övladı var.

Phone:
+994 12 404-22-24

Fax:
+994 12 404-22-25

Email:
dilavar.farzaliyev@customs.gov.az