Customs service is one of the main attributes of the independence of any state.

Customs Auction

Dövlət Gömrük Komitəsi, gömrük işi sahəsində cinayət işləri və digər hüquqpozmalar üzrə məhkəmənin qüvvəyə minmiş qərarına əsasən müsadirə edilmiş, habelə şəxsin dövlətin xeyrinə imtina etdiyi və dövlətin mülkiyyətinə keçirilmiş qiymətli metalların və daşların, o cümlədən qiymətli metallar və daşlardan hazırlanan aşağıdakı malların  açıq gömrük hərracını elan edir:

195