Gömrük xidməti hər bir dövlətin müstəqilliyinin əsas atributlarından biridir.

Gömrük hərracı

  Qiymətli metallar və daşlardan hazırlanan məmulatların 29.04.2022 tarixinə nəzərdə tutulan 14603,40 AZN dəyərindəki təkrar açıq gömrük hərracı Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin  19 oktyabr 2012-ci il tarixli 237 nömrəli qərarının 3.3.1. (hərracın iştirakçısı olmadıqda) bəndinə əsasən baş tutmamışdır. 

 

 

Dövlət Gömrük Komitəsi, gömrük işi sahəsində cinayət işləri və digər hüquqpozmalar üzrə məhkəmənin qüvvəyə minmiş qərarına əsasən müsadirə edilmiş, habelə şəxsin dövlətin xeyrinə imtina etdiyi və dövlətin mülkiyyətinə keçirilmiş qiymətli metalların və daşların, o cümlədən qiymətli metallar və daşlardan hazırlanan aşağıdakı malların  açıq gömrük hərracını elan edir:

195