Gömrük xidməti hər bir dövlətin müstəqilliyinin əsas atributlarından biridir.

Struktur

 • AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT GÖMRÜK KOMİTƏSİ
  • 1. DÖVLƏT GÖMRÜK KOMİTƏSİNİN APARATI
  • 2. DÖVLƏT GÖMRÜK KOMİTƏSİNİN STRUKTURUNA DAXİL OLAN QURUMLAR
   • 2.1 ƏRAZİ GÖMRÜK İDARƏLƏRİ
    • 2.1.1 Bakı Baş Gömrük İdarəsi
    • 2.1.1-1 Naxçıvan Baş Gömrük İdarəsi
    • 2.1.2 Sumqayıt Baş Gömrük İdarəsi
    • 2.1.3 Şimal Ərazi Baş Gömrük İdarəsi
    • 2.1.4 Cənub Ərazi Baş Gömrük İdarəsi
    • 2.1.5 Qərb Ərazi Baş Gömrük İdarəsi
   • 2.2 İXTİSASLAŞDIRILMIŞ BAŞ GÖMRÜK VƏ GÖMRÜK İDARƏLƏRİ
    • 2.2.1 Hava Nəqliyyatında Baş Gömrük İdarəsi
    • 2.2.2 Aksizli Mallar üzrə Baş Gömrük İdarəsi
    • 2.2.3 Enerji Resursları və Dəniz Nəqliyyatında Baş Gömrük İdarəsi
   • 2.3 GÖMRÜK POSTLARI
   • 2.4 DİGƏR QURUMLAR
    • 2.4.1 Tibbi Xidmət İdarəsi
    • 2.4.2 Avtomobil Nəqliyyat İdarəsi
    • 2.4.3 Mərkəzi Gömrük Ekspertizası İdarəsi
    • 2.4.4 Baş Gömrük Mühafizə Xidməti
    • 2.4.5 Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyası
    • 2.4.6 "Azərterminalkompleks" Birliyi
    • 2.4.7 İdman-Sağlamlıq Mərkəzi
    • 2.4.8 Kinoloji Mərkəz
195