Gömrük xidməti hər bir dövlətin müstəqilliyinin əsas atributlarından biridir.
Menyu

Sərbəst Ticarət Sazişləri

Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Sərbəst Ticarət Haqqında Saziş imzalamış Ölkələrə dair məlumat

Ölkələr

İmzalanma tarixi

Təsdiq edilmə tarixi və nömrəsi

Status

1

Rusiya Federasiyası

30.09.1992

17.02.1993, 109 №li Qərar

Qüvvədədir

2

Moldova Respublikası

26.05.1995

16.04.1996, 145s №-li Sərəncam

Qüvvədədir

3

Ukrayna Respublikası

28.07.1995

15.12.1995, 246 №li Sərəncam

Qüvvədədir

4

Gürcüstan

08.03.1996

16.04.1996, 300 №li Sərəncam

Qüvvədədir

5

Türkmənistan Respublikası

18.03.1996

17.09.1996, 143s №li Sərəncam

Qüvvədədir

6

Özbəkistan Respublikası

27.05.1996

14.09.1996, 419№li Sərəncam

Qüvvədədir

7

Qazaxıstan Respublikası

10.06.1997

26.06.1997, 342-İQ №li Qanun

Qüvvədədir

8

Qırğızıstan Respublikası

12.01.2004

16.04.2004, 635-İİQ №li Qanun

Qüvvədədir

9

Belarus Respublikası

31.03.2004

28.09.2004, 764-İİQ №li Qanun

Qüvvədədir

10

Tacikistan Respublikası

13.08.2007

19.10.2007, 440-İİİQ №li Qanun

Qüvvədədir

QEYD: "Sərbəst ticarət haqqında" ikitərəfli Sazişə əsasən bir ölkənin gömrük ərazisindən digər ölkənin gömrük ərazisinə birbaşa idxal edilən mallara, eyni ölkə mənşəli və eyni ticarət edən ölkə olduğu təqdirdə СТ-1 formalı preferensial mənşə sertifikatı təqdim edilməklə idxal gömrük rüsumu tətbiq edilmir.

195