Gömrük xidməti hər bir dövlətin müstəqilliyinin əsas atributlarından biridir.
Menyu

Büdcə daxilolmaları

2024-cü ilin büdcə daxilolmaları (min AZN)
Aylar
Gömrük rüsumu üzrə
ƏDV üzrə
Aksizlər üzrə
Yol vergisi üzrə
CƏMİ (min manatla)
Yanvar
136951.8
314877.5
18507.3
3391.8
473728.4
Fevral
132801.8
334225.8
15271.7
3314.4
485613.7
Mart
134335.2
358567.2
14861.4
2760.7
510524.5
Aprel
139026.5
352931.7
14912.4
3236.7
510107.3
May
137955.5
354459.0
14876.3
3115.0
510405.7
195