Gömrük xidməti hər bir dövlətin müstəqilliyinin əsas atributlarından biridir.

Büdcə daxilolmaları

2023-cü ilin büdcə daxilolmaları (min AZN)
Aylar
Gömrük rüsumu üzrə
ƏDV üzrə
Aksizlər üzrə
Yol vergisi üzrə
CƏMİ (min manatla)
Yanvar
121932.6
365561.7
14841.3
4444.0
506779.6
Fevral
119995.1
362846.2
14919.2
4349.1
502109.6
Mart
124154.2
392526.4
14227.9
5172.3
536080.8
Aprel
130507.3
349830.0
18309.0
3065.1
501711.4
May
128586.2
331808.8
17243.8
3260.6
480899.6
İyun
143568.7
383594.9
17820.3
2801.2
547785.0
İyul
140530.6
363030.2
24468.4
3362.4
531391.5
Avqust
159680.3
363569.8
25774.5
3795.8
552820.4
195