Gömrük xidməti hər bir dövlətin müstəqilliyinin əsas atributlarından biridir.

Büdcə daxilolmaları

2022-ci ilin büdcə daxilolmaları (min AZN)
Aylar
Gömrük rüsumu üzrə
ƏDV üzrə
Aksizlər üzrə
Yol vergisi üzrə
CƏMİ (min manatla)
Yanvar
94203.2
297713.8
8383.4
3652.3
403952.7
Fevral
101509.4
301093.9
9546.9
4734.5
416884.7
Mart
106824.0
289271.6
11259.9
3748.2
411103.7
Aprel
107745.2
286444.3
10667.9
4642.0
409499.5
May
104110.1
298075.0
13612.5
6555.6
422353.1
İyun
123918.8
330235.8
16445.8
5356.5
475956.9
İyul
110160.4
348731.7
15445.3
6195.7
480533.2
Avqust
157299.6
561308.6
20964.1
7204.7
746777.0
Sentyabr
118613.3
321869.7
14878.6
5026.6
460388.2
Oktyabr
112897.6
288160.7
12744.3
5488.8
419291.5
195