Gömrük xidməti hər bir dövlətin müstəqilliyinin əsas atributlarından biridir.

Missiya və gələcəyə baxış

Gələcəyə Baxış Bəyanatı
  •    Beynəlxalq ticarət iştirakçıları və vətəndaşların məmnuniyyətini təmin etmək;
  •    Dayanıqlı və şaxələndirilmiş ölkə iqtisadiyyatına dəstək olmaq;
  •    Gömrük inzibatçılığını beynəlxalq təcrübəyə uyğunlaşdırmaq;
  •    Şəffaflıq və aşkarlıq şəraitində büdcə daxilolmalarının dayanıqlılığını təmin etmək;
  •   Azərbaycan Respublikasının milli və iqtisadi maraqlarını etibarlı surətdə müdafiə etməklə regionun ən  nüfuzlu gömrük xidməti olmaq.
Missiya Bəyanatı

Azərbaycan Respublikasının Gömrük Xidməti innovativ, güclü, stabil və tamamilə avtomatlaşdırılmış, tərəfdaşlar tərəfindən peşəkar, şəffaf və yüksək səviyyəli xidmətləri ilə məlum olan, beynəlxalq təhlükəsizlik sisteminin ayrılmaz tərkib hissəsi kimi, eyni zamanda beynəlxalq ticarətin inkişafını və beynəlxalq əməkdaşlığı dəstəkləyən bir xidmət kimi tanınmalıdır.

 

  •  Gömrük xidmətlərini hamı üçün əlçatan və əlverişli səviyyəyə yüksəltmək;
  • Risklə ölçülmüş nəzarət mexanizmləri tətbiq etmək, gömrük inzibatçılığını çevik və optimal vəziyyətə gətirmək;
  • Malların, nəqliyyat vasitələrinin və sərnişinlərin sərhəd keçidində ölkənin təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə nail olmaq və gömrük prosedurlarını rəqəmsallaşdırmaqla ticarəti asanlaşdırmaq;
  • Ölkənin iqtisadi maraqlarına cavab verən xarici ticarət əlaqələrinə, həmçinin qeyri-neft ixracının stimullaşdırılmasına əlverişli şərait yaratmaq;
  • İstedadlı və peşəkar kadr heyəti formalaşdırmaq, innovativ gömrük modeli yaratmaqla rəqabətqabiliyyətli iqtisadiyyata töhfə vermək.
195