Customs service is one of the main attributes of the independence of any state.

E-Learning

E-Learning

Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsində gömrük xidmətinin potensialının gücləndirilməsi məqsədi ilə elektron təhsil – «CLiKC! e-Learning» bazası yaradılmış və ümumi tədris prosesinə inteqrasiya olunmuşdur. 
Yaradılan lokal və uzaq məsafədən elektron təhsil sistemi gömrük əməkdaşları üçün nəzərdə tutulmuşdur. 
ÜGT-nin dəstəyi ilə hazırlanmış Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin elektron tədris platforması kursları üzrə qeydiyyat.

195