Büdcə daxilolmaları
2018-cı ilin büdcə daxilolmaları (min AZN)
  Gömrük rüsumu üzrə ƏDV üzrə Aksizlər üzrə Yol vergisi üzrə Cəmi
Yanvar 59470.6 157018.9 6780.7 2818.1 226088.3
Fevral 58983.1 151691.1 6390.2 2599.2 219663.6