Büdcə daxilolmaları
2017-cı ilin büdcə daxilolmaları (min AZN)
  Gömrük rüsumu üzrə ƏDV üzrə Aksizlər üzrə Yol vergisi üzrə Cəmi
Yanvar 48045.4 117734.3 5676.1 2506.8 173962.6
Fevral 50482.4 136690 5361.8 2404.7 194938.9
Mart 55049.4 139414.2 5020.5 2693.2 202177.3
Aprel 56632.64 120059.19 7718.11 2604.65 187014.59
May 57811 149911.45 6248.49 2838.98 216809.92
İyun 53434.5 132858.3 7336.8 2693.6 196323.2
İyul 61275.9 184466.6 8064.8 2803.1 256610.4
Avqust 65310.3 202150.9 8556.9 4110.3 280128.4
Sentyabr 56164.6 176287.1 7838.9 3379.6 243670.2
Oktyabr 67370.3 138175.2 8536.6 2932.3 217014.4