Büdcə daxilolmaları
2018-cı ilin büdcə daxilolmaları (min AZN)
  Gömrük rüsumu üzrə ƏDV üzrə Aksizlər üzrə Yol vergisi üzrə Cəmi
Yanvar 59470.6 157018.9 6780.7 2818.1 226088.3
Fevral 58983.1 151691.1 6390.2 2599.2 219663.6
Mart 74423.6 189755.7 14239.3 2819.5 281238.1
Aprel 71139 211527.4 15013.8 2911.7 300591.9
May 77457.8 201948.5 15503 3145.5 298054.8
İyun 70693.7 202358.4 17330.2 2977.9 293360.2
İyul 85951.2 214508.3 18247.1 3454.9 322161.5
Avqust 85936.1 220235.6 20048.4 3585.4 329805.5
Sentyabr 77431.1 230674.7 18201.9 3102.9 329410.6
Oktyabr 93252.2 263685.9 16539.4 4644.8 378122.3