Mərkəzi Gömrük Ekspertiza idarəsi

Mərkəzi Mərkəzi Gömrük Ekspertiza idarəsinin fəaliyyətinin əsas istiqamətləri

Mərkəzi Gömrük Ekspertiza idarəsinin strukturu

Ünvan:
AZ 1007, Bakı şəhəri, Koveroçkin küçəsi, 30a
Telefon:
+994 12 440-38-96