E L A N   Azərbaycan Respublikasının ərazisinə müvəqqəti qaydada nəqliyyat vasitəsi gətirən şəxslərin nəzərinə: Müvəqqəti qaydada gətirdiyiniz nəqliyyat vasitəsini müəyyən olunmuş müddət ərzində geri qaytarmalısınız. Nəqliyyat vasitəsini geri qaytarmadan ölkə ərazisini tərk etmək üçün onu Bakı şəhəri üzrə Avtonəqliyyat Baş Gömrük İdarəsində, Bakı şəhərindən kənarda isə öz seçiminiz əsasında istənilən ərazi gömrük orqanında gömrük nəzarəti altında yerləşdirməlisiniz. Nəzərə alın ki, nəqliyyat vasitəsini geri qaytarmadan və ya gömrük nəzarəti altında yerləşdirmədən ölkə ərazisini tərk etmək istədikdə, sərhəddən buraxılmayacaqsınız.
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Вниманию лиц, ввозящих транспортное средство на территорию Азербайджанской Республики на временной основе:

   Вы обязаны вывезти временно ввезённое транспортное средство обратно в течение определённого периода времени. Для выезда из страны, не вывозя транспортное средство с территории Азербайджанской Республики, вы должны поместить его под таможенный контроль: по городу Баку - в Главное автотранспортное таможенное управление ГТК АР, за пределами Баку – в любое региональное таможенное управление по вашему выбору. Следует учесть, что Вам НЕ будет разрешен выезд из страны без вывоза транспортного средства обратно либо его помещения под таможенный контроль.

Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi .