Büdcə daxilolmaları
2020-cı ilin büdcə daxilolmaları (min AZN)
  Gömrük rüsumu üzrə ƏDV üzrə Aksizlər üzrə Yol vergisi üzrə CƏMİ
Yanvar 84361.4 235905 9679.3 3755.6 333701.3
Fevral 86308.7 230080.3 9834.1 3381.9 329605
Mart 87137.8 225236.8 11852.1 3490.4 327717.1
Aprel 69674.7 272702.5 12475.8 2009.2 356862.2
May 71040.8 263451.6 10656.9 3073.1 348222.4