Büdcə daxilolmaları
2020-cı ilin büdcə daxilolmaları (min AZN)
  Gömrük rüsumu üzrə ƏDV üzrə Aksizlər üzrə Yol vergisi üzrə CƏMİ
Yanvar 84361.4 235905 9679.3 3755.6 333701.3
Sentyabr 93331.1 199808.2 13440.8 3354.5 309934.6
Avqust 79115.2 192135.6 11417.7 2595 285263.5
İyul 84126.3 241428.2 11816 2840.3 340210.8
İyun 85916.4 222633.7 12175 2993.3 323718.4
May 71040.8 263451.6 10656.9 3073.1 348222.4
Aprel 69674.7 272702.5 12475.8 2009.2 356862.2
Mart 87137.8 225236.8 11852.1 3490.4 327717.1
Fevral 86308.7 230080.3 9834.1 3381.9 329605
Oktyabr 84684.9 214940.2 11929.4 2852.5 314407