Büdcə daxilolmaları
2021-cı ilin büdcə daxilolmaları (min AZN)
  Gömrük rüsumu üzrə ƏDV üzrə Aksizlər üzrə Yol vergisi üzrə CƏMİ
Yanvar 77124.7 193741.1 9107.1 2763.6 282736.5
Fevral 81707.7 214811.4 11138.1 3010 310667.2
Mart 101893.8 228330.5 15460.4 4450.5 350135.2
Aprel 99830.3 251920.4 15439.2 3657.6 370847.5
May 92735.3 240679.2 11002.7 3217.8 347635
İyun 104255.3 252633.3 15679.4 3646 376214