Büdcə daxilolmaları
2020-cı ilin büdcə daxilolmaları (min AZN)
  Gömrük rüsumu üzrə ƏDV üzrə Aksizlər üzrə Yol vergisi üzrə CƏMİ
Yanvar 84361.4 235905 9679.3 3755.6 333701.3
Fevral 86308.7 230080.3 9834.1 3381.9 329605