Büdcə daxilolmaları
2021-cı ilin büdcə daxilolmaları (min AZN)
  Gömrük rüsumu üzrə ƏDV üzrə Aksizlər üzrə Yol vergisi üzrə CƏMİ
Yanvar 77124.7 193741.1 9107.1 2763.6 282736.5