Büdcə daxilolmaları
2019-cı ilin büdcə daxilolmaları (min AZN)
  Gömrük rüsumu üzrə ƏDV üzrə Aksizlər üzrə Yol vergisi üzrə CƏMİ
Oktyabr 110802.4 264860.5 15830.5 3717.3 395210.7
Yanvar 76480.4 233048.7 16862.3 3254.3 329645.7
Fevral 72164.3 248642.9 12048.5 3176.9 336032.6
Mart 78669.9 218165.1 48162.3 3394.4 348391.7
Aprel 87485.8 267921.3 18990.6 3391.2 377788.9
May 89138.3 228733.8 20141.1 3625.3 341638.5
İyun 80019.1 227727.6 20593.7 3323.1 331663.5
İyul 112970.2 269036.9 25648.7 5738.6 413394.4
Avqust 96723.3 272301.7 22254.8 3521.7 394801.5
Sentyabr 104870.17 251628.45 16789.38 3471.34 376759.34