Dövlət Gömrük Komitəsinin strukturu
 1. Azərbaycan Respublİkası Dövlət Gömrük Komİtəsİ
  1.  Dövlət Gömrük KomİtəsİnİN APARATI
  2.  Dövlət Gömrük   Komİtəsİnİn STRUKTURUNA DAXİL OLAN   QURUMLAR
   1.  Ərazİ gömrük İdarələrİ
    1.  Bakı Baş Gömrük İdarəsi
    2.  Sumqayıt Baş Gömrük İdarəsi
    3.  Şimal Ərazi Baş Gömrük İdarəsi
    4.  Cənub Ərazi Baş Gömrük İdarəsi
    5.  Qərb Ərazi Baş Gömrük İdarəsi

   2.  İxtİsaslaşdırılmış BAŞ gömrük və Gömrük   İdarələrİ
    1.  Hava Nəqliyyatında Baş Gömrük İdarəsi
    2.  Aksizli Mallar üzrə Baş Gömrük İdarəsi
    3.  Enerji Resursları və Dəniz Nəqliyyatında Baş Gömrük   İdarəsi
   3.  Gömrük postları
   4.  Dİgər qurumlar
    1.  Tibbi Xidmət İdarəsi
    2.  Avtomobil Nəqliyyat İdarəsi
    3.  Mərkəzi Gömrük Ekspertizası İdarəsi
    4.  Baş Gömrük Mühafizə Xidməti
    5.  Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin   Akademiyası
    6.  "Azərterminalkompleks" Birliyi
    7.  İdman-Sağlamlıq Mərkəzi
    8.  Kinoloji Mərkəz