Sərbəst Ticarət Sazişləri

Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Sərbəst Ticarət Haqqında Saziş imzalamış Ölkələrə dair məlumat

 

Ölkələr

İmzalanma tarixi

Təsdiq edilmə tarixi nömrəsi

Status1

Rusiya Federasiyası

30.09.1992

17.02.1993

109 №li Qərar

Qüvvədədir


2

Moldova Respublikası

26.05.1995

16.04.1996

145s №-li Sərəncam

Qüvvədədir


3

Ukrayna Respublikası

28.07.1995

15.12.1995

246 №li Sərəncam

Qüvvədədir


4

Gürcüstan

08.03.1996

16.04.1996

300 №li Sərəncam

Qüvvədədir


5

Türkmənistan Respublikası

18.03.1996

17.09.1996

143sli Sərəncam

Qüvvədədir


6

Özbəkistan Respublikası

27.05.1996

14.09.1996

419№li Sərəncam

Qüvvədədir


7

Qazaxıstan Respublikası

10.06.1997

26.06.1997

342-İQ li Qanun

Qüvvədədir


8

Qırğızıstan Respublikası

12.01.2004

16.04.2004

635-İİQ li Qanun

Qüvvədədir


9

Belarus Respublikası

31.03.2004

28.09.2004

764-İİQ li Qanun

Qüvvədədir


10

Tacikistan Respublikası

13.08.2007

19.10.2007

440-İİİQ li Qanun

Qüvvədədir


QEYD: "Sərbəst ticarət haqqında" ikitərəfli Sazişə əsasən bir ölkənin gömrük ərazisindən digər ölkənin gömrük ərazisinə birbaşa idxal edilən mallara, eyni ölkə mənşəli və eyni ticarət edən ölkə olduğu təqdirdə СТ-1 formalı preferensial mənşə sertifikatı təqdim edilməklə idxal gömrük rüsumu tətbiq edilmir.