Gömrük xidməti hər bir dövlətin müstəqilliyinin əsas atributlarından biridir.
Menyu

Sərhəd buraxılış vaxtının ölçülməsi

Sərhəd buraxılış vaxtının ölçülməsi

Qanuni ticarətin asanlaşdırılması

Dövlət Gömrük Komitəsi Ümumdünya Gömrük Təşkilatının "Malların buraxılış vaxtının ölçülməsi üzrə Təlimat"ında təsbit olunmuş metodologiya əsasında Azərbaycan Respublikasının bütün gömrük sərhəd buraxılış məntəqələrində "Sərhədkeçmə vaxtının ölçülməsi" (TRS) layihəsini tətbiq etmişdir. Layihənin məqsədi mal və nəqliyyat vasitələrinin sərhəddən keçidinə, buraxılışına və sərhəd keçidindən buraxılışına qədər keçən vaxtları müəyyən etmək, toplanan statistik məlumatların təhlili əsasında ümumi biznes prosesdə mövcud problemləri aşkar etmək, bunun əsasında mal və nəqliyyat vasitələrinin sərhəd keçidinin və gömrük rəsmiləşdirilməsi prosesinin daha keyfiyyətli idarə olunması təmin etməkdir.

Sahibkarların maraqlarını nəzərə alaraq, sərhəd buraxılış vaxtları barədə məlumatlar Komitənin rəsmi internet saytının "Sahibkarlar üçün" bölməsində mütəmadi qaydada nəşr olunur.

195