Dövlət Gömrük Komitəsinin rəhbərliyi
Mehdiyev Səfər Məmməd oğlu
Azərbaycan Respublİkası Dövlət Gömrük Komİtəsİnİn sədrİ Mehdiyev Səfər Məmməd oğlu gömrük xidməti general-polkovniki
+99412 404-22-02

+99412 404-22-52

chairman@customs.gov.az
Tərcümeyi hal
Hüseynov İsmayıl Xəlil Oğlu
Azərbaycan Respublİkası Dövlət Gömrük Komİtəsİ sədrİnİn bİrİncİ müavİnİ Hüseynov İsmayıl Xəlil Oğlu gömrük xidməti general-leytenantı
+99412 404-22-01

+99412 404-22-52

ismayil.huseynov@customs.gov.az
Tərcümeyi hal
Abdullayev Əsgər Həsən oğlu
Azərbaycan Respublİkası Dövlət Gömrük Komİtəsİ sədrİnİn müavİnİ Abdullayev Əsgər Həsən oğlu gömrük xidməti general-leytenantı
+99412 404-22-03

+99412 404-22-52

asker.abdullayev@customs.gov.az
Tərcümeyi hal
Həsənəliyev Rza Cahangir oğlu
Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsİ sədrİnİn müavİnİ Həsənəliyev Rza Cahangir oğlu gömrük xidməti general-leytenantı
+99412 404-22-04

+99412 404-22-52

rza.hasanaliyev@customs.gov.az
Tərcümeyi hal
Babayev İqbal Alıcan oğlu
Azərbaycan Respublİkası Dövlət Gömrük Komİtəsİ sədrİnİn müavİnİ Babayev İqbal Alıcan oğlu Gömrük xidməti general-mayoru, Texnika elmlər doktoru, Professor.
+99412 404-22-05

+99412 404-22-52

igbal.babayev@customs.gov.az
Tərcümeyi hal
Qasımov Cavad Mustafa oğlu
Azərbaycan Respublİkası Dövlət Gömrük Komİtəsİ sədrİnİn müavİnİ Qasımov Cavad Mustafa oğlu gömrük xidməti general-mayoru
+99412 404-22-08

+99412 404-22-52

cavad.qasimov@customs.gov.az
Tərcümeyi hal