Dövlət Gömrük Komitəsinin Aparatında vətəndaşların qəbulu cədvəli
Azərbaycan Respublİkası Dövlət Gömrük Komİtəsİnİn sədrİ Mehdiyev Səfər Məmməd oğlu Hər ayın axırıncı cümə günü
Azərbaycan Respublİkası Dövlət Gömrük Komİtəsİ sədrİnİn bİrİncİ müavİnİ Hüseynov İsmayıl Xəlil Oğlu Hər ayın II və IV həftəsinin çərşənbə axşamı
Azərbaycan Respublİkası Dövlət Gömrük Komİtəsİ sədrİnİn müavİnİ Abdullayev Əsgər Həsən oğlu Hər ayın II və IV həftəsinin cümə axşamı
Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsİ sədrİnİn müavİnİ Həsənəliyev Rza Cahangir oğlu Hər ayın I və III həftəsinin cümə axşamı
Azərbaycan Respublİkası Dövlət Gömrük Komİtəsİ sədrİnİn müavİnİ Babayev İqbal Alıcan oğlu hər ayın I və III həftəsİnİn bazar ertəsİ
Azərbaycan Respublİkası Dövlət Gömrük Komİtəsİ sədrİnİn müavİnİ Qasımov Cavad Mustafa oğlu Hər ayın I və III həftəsinin çərşənbə günü
Əməliyyat və İstintaq Baş İdarəsinin rəisi Məsum Rəsulov Eynalı oğlu hər həftənin cümə axşamı
Gömrük Tariflərinin Tənzimlənməsi və Ödənişlər Baş İdarəsinin rəisi Vahabov Mirqasım Fazil oğlu Hər həftənin çərşənbə axşamı
Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Gömrük Risklərinin İdarəolunması və Audit Baş İdarəsinin rəisi Əliyev Fərid Əlibaba oğlu hər həftənin bazar ertəsi
Texnoloji İnnovasiyalar və Statistika Baş İdarəsinin rəisi Təmkin Xəlilov hər həftənin bazar ertəsi
Gömrük Sərhəd Buraxılış Məntəqələrinin İşİnİn Təşkİlİ Baş İdarəsİnİn rəİsİ Bəhruz Quliyev Faiq Hər həftənin çərşənbə günü
İnzibati idarəetmənin təşkili İdarəsinin rəisi Nüsrət Qurbanov Qənbər oğlu hər həftənin cümə axşamı
Gömrük Nəzarətinin Təşkili və Ticarətin Asanlaşdırılması Baş İdarəsinin rəisi Kenan Məmmədov Ələsgər oğlu Hər həftənin çərşənbə günü
Hüquqi təminat İdarəsinin rəisi Muxtarov Sənan Əli oğlu Hər həftənin çərşənbə axşamı
SOSİAL İNNOVASİYALAR VƏ ANALİTİK TƏHLİL İDARƏSİNİN RƏİSİ Əliyev Vüqar İsmayıl oğlu Hər həftənin çərşənbə axşamı
İnsan Resursları İdarəsinin rəisi Fərhad Babayev Fərrux oğlu hər həftənin cümə günü
Daxİlİ Təhlükəsİzlİk İdarəsİ Zalov Rəşad Oruc Oğlu hər həftənin cümə axşamı